Praxisnetwerk

Vorming, opleiding, training

Werken aan ontwikkeling & groei

van individuen, teams en organisaties

PraxisNetwerk is een adviesbureau voor opleiding & ontwikkeling dat organisaties helpt bij het gebruiken en versterken van competenties.

Typisch praxis

k

Jong en volwassen

Jonge en vernieuwende methodiek en toch matuur (meer dan 20 jaar actief in de social-profitsector).

Klein en Groot

Twee-persoonsbedrijf in de kern aangevuld met een netwerk van diverse vakexperten.

g

Kort en Lang

Een ééndaagse cursus of een langdurig traject. Verschillende referenties getuigen van ons vakmanschap

Ontwikkeltrajecten

Bij PraxisNetwerk ontwerpen we ontwikkeltrajecten waarbij medewerkers zelf het stuur nemen en via training/coaching/advies hun organisatie helpen groeien.

Vakmanschap

PraxisNetwerk heeft een eigen aanpak voor maatwerkopdrachten. Onze expertise steunt op jarenlange ervaring in zeer diverse organisaties uit de profit en social profit sector

Coaching

Duurzamer leereffect bereiken via persoonlijke begeleiding in een leertraject op maat wordt:  we zorgen voor een duurzaam leereffect via een persoonlijke coaching van (hoofdzakelijk)  leidinggevenden

Enkele thema’s waar we vaak mee werken… 

Leiderschap

Coachend leidinggeven

Je wil als leidinggevende je mensen sturen en ondersteunen maar hoe zorg je ervoor dat ze niet afhankelijk worden van jouw hulp? Hoe kan je medewerkers helpen om te groeien in zelfsturing? Hoe help je medewerkers echt vooruit als ze jou zelf om hulp vragen: over het verschil tussen oplossingen helpen zoeken of snel “foplossingen” toewerpen. 

 We bieden een handige kapstok aan om op een echt coachende manier medewerkers te helpen reflecteren en zelf oplossingen te helpen vinden via grondige analyse van hun situatie. Deze kapstok oefenen we in groep, op basis van reële situaties van deelnemers en we organiseren follow-up via intervisie.

Moeilijke gesprekken voeren.

Moeilijke gesprekken voeren 

We kennen ze allemaal : de gesprekken die zich op je hoofdkussen lijken te nestelen. In gedachten heb je ze al vele malen gevoerd; in het echt al vele malen uitgesteld: iemand corrigeren of ontslaan, iets delicaats moeten zeggen…  De verwachte emoties blokkeren het gesprek of zorgen ervoor dat de boodschap te hard of helemaal niet aankomt. De inhoud van de moeilijke gesprekken wordt bepaald door de deelnemers van een opleiding : slecht functioneren, alcohol op het werk, frequente afwezigheid, …

Motiverend gesprek

Motivatie is een heel complex verhaal. Dat gaat over kenmerken van de medewerker, de collega’s, de aard van de gevraagde inspanningen, het leiderschap, de manier waarop alles georganiseerd is en daar bovenop nog de match tussen dit alles. Met deze blik kijken we ook naar een motivatieprobleem. Blijkt een groot deel van het motivatieprobleem toch bij de medewerker te liggen dan leren we gespreksmethodieken die de essentie van dat persoonlijke verhaal blootleggen en die de tendensen tot verandering helpen benutten.

Deze training (met of zonder acteur) gaat ervan uit dat de deelnemer de communicatieve basisvaardigheden reeds bezit.

zovuldig omgaan met elkaar

Zorgvuldig omgaan met klanten

Alle organisaties hebben klanten. Zonder klanten heeft de school, het zorgcentrum, de uitgeverij, de farmaceutische firma, de horecazaak …geen bestaansreden .  Het is dus van het grootste belang om met die  klanten zorgvuldig om te gaan. Dit gaat over een persoonlijke benadering, goed omgaan met klachten, tot en met  een klantvriendelijke organisatie opzetten.  We maken samen een analyse van de huidige situatie.

En vervolgens: vriendelijk blijven is één, zorgen dat elke klant tevreden weer buitengaat, vraagt meer competenties. Van inschatten wat een klant in deze omstandigheden nodig heeft, tot bovenhalen van de know how om een conflict te vermijden, te ontmijnen en een oplossing te vinden naar ieders tevredenheid. Deze training met acteur zet hoofdzakelijk in op het aanleren van vaardigheden via individueel oefenen met eigen als moeilijk ervaren situaties.

Organisatieontwikkeling

Moeilijke vergaderingen leiden

Als het niet eenvoudig wordt om de gesprekspartners op één lijn te krijgen, kan je best goed voorbereid zijn. De voorzitter moet leren zien wat er aan, maar ook onder en na de vergadertafel gebeurt en moet vooral kunnen sturen op deze processen. Een eclectische gereedschapskist met tools uit de psychologie/groepsdynamica zal zeker helpen!

Op eenvoudige  vraag komen wij een vergadering in je team meevolgen en met het team  bespreken. Indien nodig maken we een opleiding op maat voor het team. 

moeilijke vergadering leiden

Organisatiestructuur onder de loep

Iedereen die langdurig in een organisatie actief is, krijgt een zekere vorm van bedrijfsblindheid. Je werkt verder en impliciet ben je de werking aan het bijsturen, aanpassen, herfocussen…. Daardoor kom je soms op een moment dat het niet meer duidelijk is waarom bepaalde afspraken niet worden nagekomen, waarom afdelingen naast elkaar werken in plaats van samen te werken, waarom de doelstellingen niet gerealiseerd worden. Een ‘scanning’ van de organisatie kan hierbij duidelijkheid brengen en de aanzet betekenen tot gestructureerde verbetering.

 We helpen samen met jullie experten de kernprocessen in kaart brengen en helpen opnieuw focussen op effectiviteit (“de juiste dingen doen”) en efficiëntie (“de dingen juist doen”). We zoeken manieren om aan medewerkers de juiste taken te geven (rolbeschrijvingen), gestructureerd overleg op te zetten, kennis te delen. Het eindresultaat wordt een nieuw organigram dat de organisatiewerking maximaal ondersteunt.

Change management

Continue aandacht voor verbetering, nieuwe projecten opgelegd door de overheid, nieuwe uitdagingen of doelgroepen die zich aandienen,… Het vraagt veel van alles: energie, inspiratie en visie, communicatie, inzicht in mensen en emoties, ondersteuning, planning,…

 We ondersteunen organisaties/teams om een realistische, gefaseerde aanpak op te maken waarbij de nieuwe manier van werken helder wordt voor alle betrokkenen. We werken op een participatieve manier een concreet stappenplan uit waarbij medewerkers echt mee aan het stuur kunnen zitten. We helpen de onvermijdelijke weerstand bespreekbaar maken en op een pragmatische manier oplossingen zoeken voor mogelijke obstakels. Deze aanpak verschilt uiteraard van project tot project: graag bespreken we in een vrijblijvend intakegesprek een aanpak op maat van jullie organisatie.

De kracht van conflict

Een onopgelost conflict kan een hele organisatie gijzelen. De energie die dan tevoorschijn komt kunnen we beter ten goede inzetten. De eerste vraag bij conflict is niet: hoe lossen we het op ? maar wel: wat speelt allemaal mee, nu en in het verleden? Dit is niet louter een opsomming maar draagt ook een dynamiek in zich. Een conflict blijkt een heel puzzel te zijn van persoonlijkheid, emotionele intelligentie, territorium, communicatie, macht, belangen, inzet, cultuur, leiderschapsstijl, enz enz.

Dit zeer omvangrijke thema bieden we aan als:

  • Basisopleiding omgaan met conflict 
  • Opleiding  conflictcoaching: zelf leren een conflict (van anderen)  in goede banen leiden (in samenwerking met Vivo en Icoba)
  • Conflictcoaching voor leidinggevenden: korte vorm van persoonlijke begeleiding voor wie een back-up wil bij omgaan met conflict in het eigen team.
  • Invoeren van een agressiebeleid in de organisatie (in samenwerking met Icoba)
  • Opleiding/begeleiding: roddelen in het team vanuit systemisch perspectief  (nieuw!)

Praktisch 

Elke thema leent zich tot een specifieke vorm van opleiding of begeleiding. We werken uitsluitend in company. Je kan vrijblijvend met ons  contact opnemen met de vraag naar:

In company opleiding: we starten met een gratis gesprek waarin de vraag en de context duidelijk worden:  welke situatie/probleem ligt aan de basis van de vraag naar opleiding? Wat is het doel ? welke inhouden zijn nodig? duur van de opleiding? voor wie? 

Er is altijd  mogelijkheid tot trainen van bepaalde vaardigheden met een ervaren acteur. 

Advies/begeleiding: dit kan zowel individueel (coaching leidinggevenden, conflict-coaching), in een team, of met de hele  organisatie (change management, doorlichting van organisatiestructuur, samenwerkingsproblemen…)

Enkele van onze klanten: 

Wijk Gezondheids Centra: De Brug, Wel & Wee, De vaart, Ligo, centra voor basiseducatie, SAAMO, Samenlevingsopbouw Antwerpen, Vivo vzw, AP Hogeschool, CVO Semper, VGC, Cur@z, Het Pakt, Icoba, Verso, ...

Contacteer ons: 

5 + 15 =