Praxisnetwerk

Vorming, opleiding, training

Werken aan ontwikkeling & groei

van individuen, teams en organisaties

PraxisNetwerk is een adviesbureau voor opleiding & ontwikkeling dat organisaties helpt bij het gebruiken en versterken van competenties.

Typisch praxis

k

Jong en volwassen

Jonge en vernieuwende methodiek en toch matuur (meer dan 20 jaar actief in de social-profitsector).

Klein en Groot

Twee-persoonsbedrijf in de kern aangevuld met een netwerk van diverse vakexperten.

g

Kort en Lang

Een ééndaagse cursus of een langdurig traject. Een uitgebreide lijst referenties getuigt van ons vakmanschap

Ontwikkeltrajecten

Bij PraxisNetwerk ontwerpen we ontwikkeltrajecten waarbij medewerkers zelf het stuur nemen en via training/coaching/advies hun organisatie helpen groeien.

Vakmanschap

PraxisNetwerk heeft een eigen aanpak voor maatwerkopdrachten steunend op vakmanschap.

Coaching

Duurzamer leereffect bereiken via persoonlijke begeleiding in een leertraject op maat. 

Enkele thema’s waar we vaak mee werken… 

Leiderschap

Coachend leidinggeven

Je wil je mensen sturen en ondersteunen maar hoe doe je dit concreet ? Hoe kan je medewerkers helpen om te groeien in zelfsturing? Hoe maak je medewerkers minder afhankelijk van jouw ondersteuning? 

Moeilijke gesprekken voeren.

Moeilijke gesprekken voeren 

We kennen ze allemaal : de gesprekken die zich op je hoofdkussen lijken te nestelen. In gedachten heb je ze al vele malen gevoerd; in het echt al vele malen uitgesteld: iemand corrigeren of ontslaan, iets delicaats moeten zeggen…  De verwachte emoties blokkeren het gesprek of zorgen ervoor dat de boodschap te hard of helemaal niet aankomt.

Motiverend gesprek

Motivatie is een heel complex verhaal. Dat gaat over kenmerken van de medewerker, de collega’s, de aard van de gevraagde inspanningen, het leiderschap, de manier waarop alles georganiseerd is en daar bovenop nog de match tussen dit alles. Met deze blik kijken we ook naar een motivatieprobleem. Blijkt een groot deel van het motivatieprobleem toch bij de medewerker te liggen dan leren we methodieken die de essentie van dat persoonlijke verhaal blootleggen en die de tendensen tot verandering helpen benutten.

Deze training (met of zonder acteur) gaat ervan uit dat de deelnemer de essentiële vaardigheden qua communicatie reeds bezit.

zovuldig omgaan met elkaar

Zorgvuldig omgaan met elkaar

Er zijn klanten in veel soorten en maten : in een winkel, bouwbedrijf, zorgcentrum, loket, school en zelfs een andere dienst binnen de eigen organisatie. Er zijn tevreden klanten, klanten die mopperen en klanten die een klacht neerleggen. Soms ligt het aan de klant, soms aan de medewerker die niet ziet wat zijn/haar gedrag bij de ander teweegbrengt. Sommige problemen met klanten zijn in de organisatie ingeschreven : te lange wachtrijen, onrealistische deadlines, gebrekkige interne communicatie. We maken eerst samen deze analyse.

En vervolgens: vriendelijk blijven is één, zorgen dat elke klant tevreden weer buitengaat, vraagt meer competenties. Van inschatten wat een klant in deze omstandigheden nodig heeft, tot bovenhalen van de know how om een conflict te vermijden, te ontmijnen en een oplossing te vinden naar ieders tevredenheid. Deze training met acteur zet hoofdzakelijk in op het aanleren van vaardigheden via individueel oefenen met eigen als moeilijk ervaren situaties.

Organisatieontwikkeling

Moeilijke vergaderingen leiden

Als het niet eenvoudig wordt om de gesprekspartners op één lijn te krijgen, kan je best goed voorbereid zijn. De voorzitter moet leren zien wat er aan, maar ook onder en na de vergadertafel gebeurt en moet vooral kunnen sturen op deze processen. Een eclectische gereedschapskist met tools uit de psychologie/groepsdynamica zal zeker helpen!

moeilijke vergadering leiden

Organisatiestructuur onder de loep

Waarom zou je je organisatie laten ‘doorlichten’? Iedereen die langdurig in een organisatie actief is, krijgt een zekere vorm van bedrijfsblindheid. Ondertussen werk je verder en ben je impliciet aan het bijsturen, aanpassen evolueren…. Daardoor kom je soms op een moment dat het niet meer duidelijk is waarom bepaalde afspraken niet worden nagekomen, waarom afdelingen naast elkaar werken in plaats van samen te werken, waarom de doelstellingen niet gerealiseerd worden. Een ‘scanning’ van de organisatie kan hierbij duidelijkheid brengen en de aanzet betekenen tot gestructureerde verbetering.

Change management

Continue aandacht voor verbetering, nieuwe projecten opgelegd door de overheid, nieuwe uitdagingen of doelgroepen die zich aandienen,… Het vraagt veel van alles: energie, inspiratie en visie, communicatie inzicht in mensen en emoties ondersteuning planning,…

Bouwen aan vertrouwen in een team

De meeste leidinggevenden zien vertrouwen als iets wat er is of niet is of beschadigd werd en wat zich als vanzelf moet (her)opbouwen. Wachten alleen is weinig productief: een aantal gesprekken en oefeningen sturen het proces alvast in de goede richting.

 

Enkele van onze klanten: 

Wijk Gezondheids Centra: De Brug, Wel & Wee, De vaart, Ligo, centra voor basiseducatie, SAAMO, Samenlevingsopbouw Antwerpen, Vivo vzw, AP Hogeschool, CVO Semper, VGC, Cur@z, Het Pakt

Contacteer ons: 

14 + 11 =