ONze aanpak

Leertrajecten zijn altijd maatwerk, deze principes zijn onze bouwstenen…

Werken aan ontwikkeling en groei van individuen, teams en organisaties

Waarom een coach inschakelen? 

Persoonlijke begeleiding

Coaching is een persoonlijke begeleiding waarbij de coach ondersteunt zodat de coachee het comfortabeler krijgt om te voldoen aan de verwachtingen van de organisatie. Dit meehelpen kan vele vormen aannemen, van een klankbord zijn tot het aanleren van technieken.

Persoonlijke competenties

Bij coaching werken we aan het ontwikkelen van competenties, dit in een traject op maat van de persoon: we starten met het grondig analyseren en samen begrijpen van de specifieke situatie van de coachee. Vervolgens kan er ook ‘onder de waterlijn’ gewerkt worden: welke gedachten, overtuigingen, gewoontepatronen, persoonlijkheidstrekken hinderen het inschakelen van de aanwezige competenties? Hoe kan de coachee hier beweging in krijgen zodat het eigen gedragsrepertoire ten volle beschikbaar komt? 

Duurzaam

Coaching gaat dus veel dieper dan enkel technieken aanleren. Het leereffect is dan ook veel duurzamer!

persoonlijke coaching

Enkele (fictieve) voorbeelden

Rita

Rita, een zeer geëngageerde, hard-werkende directeur in een school voor moeilijke jongeren, voelt zich overwerkt.

Na een periode van rust kwam de vraag naar een coach: hoe kan ik leidinggeven zonder alles op mijn schouders te laden? Een zevental sessies loodsten haar naar een nieuwe leiderschapsstijl: herstructureren van de personeelsverantwoordelijkheden, leren delegeren zonder schuldgevoel, crisissen eerst op afstand bekijken en analyseren wat de betrokkenen precies nodig hebben, leren aanpassen aan de communicatiestijl van de ander, sneller communiceren aan de hele groep, leren acccepteren dat de dingen soms moeilijk lopen en meer investeren in bedenken van goede procedures bij probleemsituaties, … . De ervaring dat die andere stijl werkt en meer rust brengt was op zich voldoende om dit als aan “nieuw” jasje aan te trekken.

Dirk

Dirk, een hoofdverpleegkundige op de afdeling Geriatrie komt onder druk te staan.

Het verloop op de afdeling is bijzonder groot. Er is een zichtbaar discipline-probleem. Bij een audit worden opvallend veel fouten aangetroffen. De directie maakt zich zorgen: heeft hij de ploeg wel in de hand? De HR-directie vraagt hulp aan een Praxisnetwerk-coach. Dirk grijpt deze kans tot ondersteuning met beide handen. Hij zou zijn job graag meer onder controle hebben en zo terug een gevoel van grip krijgen op zijn situatie. De coach helpt hem om zijn positie als leidinggevende opnieuw in te nemen: hoe kan hij op een diplomatische manier duidelijk maken dat de directie soms onrealistische verwachtingen heeft van zijn team? Hoe maakt hij zijn teamleden duidelijk dat afspraken rigoureus dienen opgevolgd te worden?

Els, Greet en Frank

Els, Greet en Frank zijn door een reorganisatie voor het eerst in hun carrière coördinator van een team hulpverleners.

Ze hebben alle drie relatief weinig ervaring met leidinggeven en willen ook hun onderlinge samenwerking versterken. Via een maandelijkse teamcoaching bouwen ze de nieuwe structuur op met systematisch overleg, een gezamenlijke aanpak van functionerings- en evaluatiegesprekken en een bijhorend VTO-beleid. De coachingsessies worden ook telkens gebruikt om personeelsvraagstukken die op dat moment in het vuur liggen met elkaar te bespreken. De teamcoach zorgt voor extra kader, stelt bijkomende vragen, en is ook bereikbaar voor meer persoonlijke vraagstukken die in een aparte coachingsessies kunnen opgenomen worden.

Typisch voor onze aanpak van coaching

T

Intake

Een intakegesprek wordt niet gefactureerd, als het traject niet opgestart wordt: een coachee kan dus in alle vrijheid checken of er voldoende “klik” is met de coach.

=

Stappen uitzetten

Als senior-coaches hebben we voorsprong opgebouwd: doordat we meer dan 5.000 uur ervaring hebben, werken we sneller en diepgaander dan junior-coaches. We kunnen bij de start van een traject vertellen welke stappen we gaan zetten en welke modellen we (eventueel) gaan inschakelen. 

Zakelijk

Onze aanpak is zakelijk: we bieden steun aan om een specifiek (ontwikkel)doel te bereiken (wat we in een contract vastleggen). We zijn ook eerlijk om aan te geven wanneer we een doel niet realistisch vinden. Dit doel dient zeker ook voldoende toegevoegde waarde te hebben voor de organisatie waar de coachee werkt. We helpen aan het eind van het proces ook om de effecten (‘return-on-investment’) zichtbaar te maken.

Het geheel

We hebben aandacht voor het grotere geheel: we ondersteunen niet enkel een coachee maar ook de omgeving/het systeem van de coachee. We beseffen immers dat we als coach slechts tijdelijk aan boord zijn en dus onszelf overbodig dienen te maken.