ONze aanpak

Leertrajecten zijn altijd maatwerk, deze principes zijn onze bouwstenen…

Werken aan ontwikkeling en groei van individuen, teams en organisaties

Hoe pakken we een ontwikkelvraag aan?

k

Zelf het stuur nemen

Deelnemers dienen zelf maximaal het stuur te nemen van hun eigen leertraject. Daarom bepalen deelnemers zelf de leerdoelen, rekening houdend met hun talenten/competenties. We geven hen ook inspraak in hoe we het traject concreet uitrollen.

Groepsdynamiek

We zorgen voor een groepsdynamiek waarin er veilig kan geleerd worden: we bouwen binnen het leerteam vertrouwen op zodat deelnemers zich kwetsbaar durven opstellen, fouten durven maken, risico durven nemen. 

Kijken op organisatieperspectief

Ontwikkelen van medewerkers is een lange termijninvestering en ondersteunt de lange termijn strategie. We bouwen mee aan een visie op de toekomst en overtuigen de deelnemers om mee te stappen in dit verhaal. 

Wederzijds leren

We maken ruimte voor “wederzijds leren”: het zijn de beste leertrajecten waar je van collega’s hun praktijkervaringen meer geleerd hebt dan van een opleider. 

 

Feedback-momenten

We bouwen frequent feedback-momenten in zodat deelnemers zich beter en beter bewust worden van eigen mogelijkheden en (voorlopige) beperkingen. Dit versterkt zelfvertrouwen en verhoogt de kans dat deelnemers het geleerde effectief gaan toepassen.

Leren = doorbreken van “zelfgenoegzaamheid”

Als mens houden we graag vast aan de vertrouwde manier van werken: dat geeft veiligheid en een gevoel van controle. Als deelnemers nieuwe competenties willen verwerven, dienen ze intrinsiek gemotiveerd te zijn om het “anders” te doen. Dit gevoel van urgentie, moet bij elke deelnemer aanwezig zijn voor we aan een traject starten.

Hybride leerprocessen

We kiezen bewust voor hybryde leerprocessen: we combineren meerdere methodieken zoals online-leren (synchroon én asynchroon), face-to-face-leren in kleine/grote groep maar zeker ook individueel. We schuwen digitale technieken niet maar gooien ook de klassieke leervormen niet radicaal over boord.