werken met acteur

Nieuwe klemtoon in ons aanbod

Oefenen met acteur:

Nieuwe klemtoon in ons aanbod

De basis van alles is communicatie. Wat er gezegd wordt, maar vooral hoe. Voor veel leidinggevenden en medewerkers is dit een blinde vlek die een groot deel van hun succes en/of mislukking bepaalt. 

We werken met een senior trainingsacteur, opgeleid voor dit vak, zelf trainer en met vele jaren ervaring op de teller. Hij zet elke situatie die een cursist aanbrengt meteen in scene. 

We oefenen, de groep helpt om gerichte feedback te geven (wat gaat goed en waarom , wat loopt niet lekker en waarom …) de acteur geeft feilloos terug wat het gesprek bij hem teweegbrengt, de trainer kadert breder en leidt het proces naar een andere aanpak. Vervolgens oefent de cursist met de gewijzigde aanpak, tot er succes is en een bijhorend vastgezet leereffect. 

Frank Robberechts, trainingsacteur

Frank heeft in zijn eerste leven gewerkt als opleider. De laatste 15 jaar werkt hij vooral als trainingsacteur. Hij kruipt in de huid van medewerker, leidingevende, vakbondsman, klant, sollicitant, enzovoort. Hij is het levend oefenmateriaal waarop een deelnemer de pas aangeleerde vaardigheden kan uitproberen – zonder risico op kleerscheuren. 

Vanuit de rol van acteur geeft hij achteraf feedback over de effectiviteit van het getoonde gedrag. Frank weet wat een Praxis-trainer wil. En niet wil. Hij zoekt samen met de trainer naar de meest geschikte oefening, altijd ten dienste van het leerproces. En daarom is hij stilaan onze ‘huisacteur’ geworden. 

Reacties op het werken met acteur

“Het lijkt alsof hij mijn baas persoonlijk kent. Ik had hetzelfde gevoel van angst in de oefening dan ik in het echt heb.”

“Aan zijn reactie kon ik aflezen dat ik veel te bot geweest was en zo niets zou bereiken.”

“Geweldig hoe hij mij aanmoedigt om assertieve stappen te zetten.”

“Deze middag met hem werken heeft mij meer opgeleverd dan alle trainingen samen die ik al gevolgd heb.”

“Ik was vergeten dat ik in een rollenspel zat.  Ik blokkeerde meteen toen hij mijn immer vittende collega neerzette. En gelukkig leerde ik ook met enkele rake analyses en tips hoe ik het wel kon aanpakken.”

“Het lijkt alsof hij mijn baas persoonlijk kent. Ik had hetzelfde gevoel van angst in de oefening dan ik in het echt heb.”